Patientrettigheder

Aarhus Rygklinik er en autoriseret sundhedsklinik – derfor har du rettigheder

Patient klagesystemet

Som autoriserede sundhedspersoner er vi en del af patientklagesystemet. 

Du har muligheder for at klage over sundhedsfaglig behandling. Du kan finde mere information om dine rettigheder via Styrelsen for Patientklager via nedenstående link.