fbpx

Sportsskader

Akut behandling i Århus

Akut behandling til sportsskader

Er du kommet til skade ved din sport eller er du begrænset af et længerevarende problem, så tilbyder Århus Rygklinik kompetent behandling og rådgivning ved vores certifcerede fysioterapeuter. 

Uanset om du har fået en akut skade eller generne har stået på i længere tid, har vi god erfaring med, at man kan genoptræne sig ud af problemet. Vi vil hjælpe dig gennem en grundig undersøgelse af problemet og lave en tilpasset genoptræningsplan, så du hurtigere kommer tilbage til din sport igen.

Herunder har vi samlet nogle generelle informationer om sportskader.

Hvorfor får man sportsskader?

Skader ifm. sportsaktiviteter opstår grundlæggende fordi kravene til vævet overstiger styrken i vævet. 

Det kan ske pludseligt (traumatisk) eller gradvist, fordi der er ubalance imellem belastning og restitution. Jo ældre vi bliver desto større risiko for skade, grundet de aldersmæssige degenerative forandringer kroppen gennemløber.

Overbelastningsskader sker ofte ifm. ændringer i træningen, hvor kroppen ikke kan nå at tilpasse sig de nye krav

For hurtige ændringer| for meget |for ofte | for lang tid.

Særligt led- og seneforhold har brug for tid til at bygge sig selv stærkere, og derfor ser man ofte overbelastningsskader her.

Dårlig genoptræningsprofil

Den typiske fejl vi ser ifm. genoptræning er illustreret herunder. 

Den gradvise genoptræning går for stærkt til, hvad vævet kan nå at adaptere til. Derfor ender man ofte med mange tilbagefald, som er både frustrerende og uhensigtsmæssig for at genopbygge integriteten i vævet og komme stærkt tilbage til sport.

God genoptræningsprofil

Denne genoptræningsprofil viser en mere optimale strategi for genoptræning af sportsskader. Her vil man tilstræbe en gradvis tilvænningsproces ift. kroppens styrke, smidighed og funktion individuelt tilpasset dig, og de krav din sport stiller. Øvelser og progressionen i træning afhænger af hvilket type væv som er ramt. 

Vi giver behandling af hovedpine i hjertet af Århus. Du kan parkere lige ved fysioterapiens dør, og modtage eksperthjælp til din hovedpine

PRØV VORES

10 min. gratis

uforpligtigende samtale

Hvordan genoptræner man efter en skade

Kroppens helingsprocesser deles i tre dele, inflammation, reperation og remodellering. Måden man skal genoptræne afhænger bl.a. af disse tre faktorer. Herunder giver vi et kort overblik over hvad der sker i de forskellige faser i helingen. 

Inflammationsfase

Det kan du gøre i den akutte fase

I 24-48 timer kan man sørge for

ro, is, kompression og elevation. 

Ret hurtigt efter den første dags tid, skal man begynde lette mobiliserende øvelser for det skadede område. Ofte vil mindre vægtbæring og midterbane bevægelser være at foretrække

Hvad sker der i kroppen

I den akutte inflammationsfase vil kroppen øge blodgennemstrømningen til det skadede område og gøre det mere sensitivt overfor belastning. Derfor er man hævet og meget øm i de første dage efter en skade. 

Inflammationsfasen har til formål at ryde op i det skadede område og tiltrække celler, som står for genopbygningen af området. Samtidig vil den øgede følsomhed få os til at beskytte området mod yderligere belastninger. 

Reperationsfase

Det kan du gøre i den reperationsfasen

I denne opbygningsfase er det vigtigt at vævet får belastninger på sig igen. Derfor skal du gradvist begynde at loade området med forskellige typer af langsomt stigende belastninger. Lyt til smerterne under og efter belastninger (Se f.eks. traffiklysguiden længere nede på siden). Du må ikke have ondt eller være mere hævet i timerne efter din genoptræning.

Hvad sker der i kroppen

I reperationsfasen vil celler i det skadede område begynde opbygningsprocesserne i vævet. Det betyder at der dannes nyt arvæv som erstatning for ødelagt væv. skal der dannes arvæv i det skadede område.

Remodelleringsfase

Det kan du gøre i den remodelleringsfasen

I remodelleringsfasen skal du gradvist øge din træningsmængde efter trappemodellen. 

Nu skal vævet strækkes hårdere, komprimeres,  og musklerne bruges op så det kan klare din sport igen.

Hvad sker der i kroppen

Det nye væv skal nu modnes gennem gradvist hårdere og hårdere stimuli, så det tilsidst tåler de spidsbelastninger vores arbejde, hverdag og sport kræver af os. Gennem de gradvise belastninger vil vævet også blive mindre og mindre sensitivt og til sidst ikke gøre ondt mere. 

Fortsæt med at holde kroppen i form

Sideløbende med genoptræning af sportsskaden, skal du holde kroppen i generel form, så du ikke taber for meget muskelmasse og kondition. Hvis en skade forhindrer dig i en aktivitet, så kan man typisk finde et alternativ f.eks. cykling/svømning istedet for løb. 

Symptom tolkning ved skader

Det er vigtig at kunne forholde sig til sine egne symptomer, når man har en skade. “Traffiklysguiden” er en god overordnet model til at styre genoptræning, når man har en sportsskade.

Grønt og gult lys er acceptable niveauer, mens smerter som er stigende i intensitet under genoptræning eller i timerne efter træning er for meget.

Vær desuden opmærkom på hævelse efter træning.

Skriv til os

Døjer du med en sportsskade, så står vi klar på at svare på dine spørgsmål.

Luk menu